Ukmergės Šv. Apaštalų Petro ir Povilo prapijoje šiuo metu gyvena apie 11 tūkst. žmonių. Parapijoje užsiregistravusių yra 3500 katalikų. Sekmadieniais šv. Mišiose dalyvauja apie 500 tikinčiųjų. Šv. Komunijos per metus išdalijama apie ...... tūkst.
Šv. Mišios taip pat aukojamos Ukmergės ligoninės koplyčioje (Vytauto g. 105) ir Nestacionarinių paslaugų centre (Vytauto g.).

 

PATARNAVIMAI/METAI 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Pakrikštyta 60 72 60 81 70 82 85    
Pirmoji Komunija 82 109 118 86 165 95 49    
Sutvirtinta 21 14 145 87 71 85 73    
Sutuokta porų 12 15 13 24 23 23 27    
Palaidota 186 187 163 193 147 259 293